Praktik og detaljer

Praktik og detaljer

Her er samlet noget af det lidt kedelige, som ikke desto mindre er vigtigt, selvom meget forhåbentlig ikke bliver aktuelt. Vi bygger på egne, men også på erfaringer fra andre langturssejlere, som vi har talt meget med, og som har prøvet lidt af hvert.


 • Når skibet har modtaget depositum (kr. 7.500,- svarende til en måneds køjepenge) i forbindelse med aftaleindgåelsen, så er du som gast, sikker på en plads på båden.
 • Resterende køjepenge skal indbetales på skibets konto inden gasten påmønstrer båden.
 • Hvis du, som gast, melder fra på et togt, så tilbagebetales depositum kun såfremt det lykkedes at finde en ny gast til det pågældende togt.
 • Hvis du, som gast, vælger at afmønstre før tid, så tilbagebetales køjepenge kun såfremt det lykkedes at finde en anden gast i den resterende periode.
 • Hvis skipper beder en gast om at afmønstre før tid, tilbagebetales køjepenge fra den dag, du afmønstrer.
 • Når vi har aftalt din deltagelse på et togt, har vi aftalt dato og havn for af- og påmønstring. Vi gør alt hvad vi kan for at nå den aftalte havn til aftalt tid, altid. Men det kan hænde, at vi alligevel bliver forsinket. I så fald kan vi ikke dække eventuelle uforudsete udgifter.
 • Du må aldrig have stoffer ombord eller være påvirket af stoffer ombord. Skipper er altid ansvarlig for alt ombord, og det kan koste både skib og  fængselstraf, hvis man er uheldig.
 • Hvis du har en kronisk sygdom eller bruger medicin, er du forpligtet til at oplyse om det. Skipper har altid ansvar for alle ombord, og skal kende til eventuelle sygdomme eller særlige behov.
 • Du skal have rejseforsiking, som dækker sygdombsbehandling og hjemtransport. Kopi skal fremsendes inden du påmønstrer Nerthus. 
 • Ved påmønstring, skal du som gast medbringe pas som er gyldigt mindst seks måneder efter planlagt afmønstring.
 • I tilfælde af sygdom eller ulykker skal vi have oplyst en kontaktperson, som vi kan kontakte, hvis det bliver nødvendigt.