Gast

Gast på Nerthus

Vi vil gerne rejse og se verden i et fællesskab med andre, fordi vi tror på at det giver flere og sjovere oplevelser. Nerthus er det helt rigtige skib til at sejle mange sammen, og derfor skal vi have gaster med på hele turen. Her kan du læse lidt om, hvad det betyder, og hvordan det fungerer, hvis du kunne tænke dig at sejle med. 

Gastebidrag


Der er i alt ni køjepladser på Nerthus. Som gast betaler man 250 kr. om dagen for sin køjeplads. Køjepengene går til at dække vedligehold og drift af skibet fra køl til mast. Foruden udgifter til en køjeplads kommer bidrag til fælleskassen, som betaler for de løbende udgifter til mad, brændstof, havnepenge, cruising permits samt ind- og udklarering. Erfaringsmæssigt beløber det sig til 2.000 – 3.000 kr. om måneden, afhængigt af hvor man sejler. Det afhænger især af havnepengene. Vi er altid fælles om at bestemme hvad vi spiser, og hvor meget der er.


Hvis du skal deltage på et togt, reserverer du en plads ved at indbetale et depositum svarende til 30 dages køjepenge.


Vi vil meget gerne have mange forskellige mennesker med, og vi ønsker en god balance mellem forskellige aldersgrupper. Det skal også være muligt at få børn med - og derfor betales der kun halv pris for børn på Nerthus, for såvel det gælder køjepenge som det løbende fællesbidrag. 


Sejlerfaring og deltagelse


Som gast behøver man ikke at være verdensmester i at sejle. Men man skal helst kunne kende forskel på styrbord og bagbord og i hvert fald have viljen til at lære. Når vi sejler er der altid én der har rorvagt, det gælder både dag og nat. Så man skal være klar til at tage ansvaret, og til at få forstyrret sin søvnrytme på de længere stræk.


Bidrag til fællesskabet


At være på langtur med Nerthus, betyder ikke at man bliver sejlet rundt, men at man sejler med. Det vil sige, at alle i fællesskab bidrager til de opgaver, der er på skibet. Det inkluderer alle almindelige huspligter, så som madlavning, proviantering og rengøring. Vi aftaler i fællesskab en plan, som sikrer at alle deles ligeligt om opgaverne. Dog friholdes skipper i stor udstrækning, da han har hovedansvaret for de daglige opgaver i forbindelse med navigation, myndighedstilladelser og praktiske forhold. 


Ud over de daglige rutiner vil opgaver på båden også inkludere aktiviteter omkring drift og vedligehold. Og så sørger man naturligvis for at holde orden og rydde op efter sig selv - hele tiden. På et skib skal alt have og holde sin plads. Det handler både om sikkerhed, og om at vi er mange på begrænset plads.   


Når man sejler er man én stor familie, og der er ikke så meget plads til privatliv som derhjemme. Man skal derfor være indstillet på at det meste tid er fællestid, og på være åben i selskabet med andre. Men alle har brug for tid til sig selv, og sejlerfællesskabet kræver derfor også respekt for folks ønske om vil være lidt alene. Fx i sin køje, i stævnen eller på "agter-parronen" på Nerthus. Skulle der opstå uoverensstemmelser om bord, er det vigtigt at luften bliver renset, og vi får en god snak om tingene.


Sikkerhed om bord


Vi lægger meget vægt på sikkerhed og sørger for at udstyret på Nerthus altid er i orden. Alle kommer til at gennemgå nødprocedurer, og man vil lære at være opmærksom på sikkerheden i alle gøremål. Det betyder også, at vi forventer, at man altid er omhyggelig i sin adfærd ombord -  også selvom det synes omstændeligt eller virker overflødigt. Selv små uheld kan blive meget besværlige langt fra land, og der er langt til hjælp udefra.


Det er altid er skipper, der træffer afgørelser om, hvilket sikkerhedsudstyr der bruges. Dvs. hvornår man har redningsvest på, bærer sikkerhedsline mv. Redingsveste og liner til alle findes ombord.


Alle der sejler med Nerthus skal have en rejseforsikring. Nerthus har en ansvars- og ulykkesforsikring, som dækker alle ombord i forhold, som har med sejlads eller båden at gøre. Men i alle andre forhold på land er det afgørende at have en rejseforsikring, da fx sygdom eller ulykker ellers kan få uoverskuelige økonomiske konsekvenser. 
Udstyr 


Alle kan bruge udstyret om bord på Nerthus. Dvs. gummibåd, fiskegrej, snorkeludstyr mv. Det betyder at du ikke skal have anden bagage med end dét, der kan være i din vadsæk. Vi hjælper gerne med en pakkeliste over det nødvendige – udgangspunktet er mindst muligt.


Erfaringsmæssigt giver mange gaster et stort slid og pres på bådens udstyr, så vi regner med at du bruger det med omtanke og hjælper med at passe godt på tingene.

På Nerthus er der dykkerudstyr, som gør det muligt at dykke når tiden og forholdene er til det. Men det er forbundet med omkostninger, og koster derfor også noget for gasterne. Spørg os. 


Hvordan man påmønstrer og afmønstrer 


Vi har lavede oprindeligt en togtplan for Nerthus for tre år, men pga Corona er den blevet ændret et par gange. I togtplanen beskrives de forskellige togter, som er udgangspunktet for de ture, man kan deltage i. Det fremgår af sejlplanen, hvor og hvornår et togt begynder og ender. For at have størst mulig fleksibilitet indenfor de enkelte togter skal på- og afmønstring ske der. Har man af særlige grunde kun mulighed for at deltage på en større eller mindre del af rejsen, så lad os tale om det. 


Vil vil gøre alt hvad vi kan for at nå de planlagte start og sluthavne for hvert togt. Men vind og vejr kan forhindre det, og det kan i nødstilfælde betyde, at man som gast må afmønstre et andet sted end planlagt (hvis man har travlt), eller at man må vente lidt på skibet. Vi kan ikke give garantier og heller ikke dække eventuelle ekstraudgifter.


Det er meget vigtigt, at undersøge om visum er nødvendigt, samt tjekke at passet er gyldigt minimum seks måneder ud over den planlagte rejse. Vi anbefaler minimum et år. Det har betydning, at man kan deltage i et eventyr uden at være bundet op på formaliteter og skarpe bagkanter. Og bureaukratiet rundt omkring i verdens havne kan IKKE undervurderes. Af samme årsag er det også strengt forbudt og helt uansvarligt at have rusmidler ud over alkohol med ombord.


Hvis du vil med..


Hvis du har lyst til at være med på ét eller flere af vores togter, så skriv til os. Vi ønsker størst mulig mangfoldighed i besætningen, så det er hverken et krav at du er vant til at sejle, eller forventningen at du minder om os selv. Men sejlerfaring er selvfølgelig en god ting, og vi vil gerne vide, hvem du er, hvad du kan bidrage med og hvorfor du gerne vil med. Så send en mail, hvor du fortæller:


Navn, alder, hvor du bor, og hvad du laver til dagligt. Det er fint, hvis du kan vedlægge billede. 


Hvorfor vil du gerne med ud at sejle – og hvad håber du på at se og opleve?


Hvordan forestiller du dig, at du kan bidrage på turen – såvel praktisk som personligt. Er der noget særligt du er god til og som du vil lære os andre eller kan gøre for skibet, håndværk, mad, musik, sprog, dykning, sejlerfaring?


Vi tager selvfølgelig en snak med alle inden de sejler med. For det er vigtigt for alle parter, at der er god kemi, og at  vi kan sammensætte nogle gode hold. Hvis du er interesseret i at sejle med, så læs mere om de prakriske detaljer, som vi har samlet her: 

Vi er medlemmer af Foreningen Til Langturssejlernes Fremme (FTLF) og følger deres retningslinjer for gaster. Vi opfordrer alle til at melde sig ind og læse foreningens Gastehåndbog. Den videregiver mange gode tanker om langturssejlads, og det at være tæt sammen på et skib.